วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดิสก์ไดร์ฟ


1. SONY MPF920

» ลักษณะของไดว์ฟ Internal
» ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
» ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
» อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
» รับประกัน 1 ปี

ราคา : 260
ร้าน : บ.พรทวี โอเอ จก.
สถานที่ : 161/2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กทม.10500
เบอร์โทร : (02)266-5226
เว็ปไซต์ : -

ที่มาข้อมูล : http://www.buycoms.com/spec.asp?ProductTypeID=123&ProductID=28709

2. Samsung SFD321B/LEB

» ลักษณะของไดว์ฟ Internal
» ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
» ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
» อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
» รับประกัน 1 ปี

ราคา : 255
ร้าน : บ.พรทวี โอเอ จก.
สถานที่ : 161/2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กทม.10500
เบอร์โทร : (02)266-5226
เว็ปไซต์ : -

ที่มาข้อมูล : http://www.buycoms.com/spec.asp?ProductTypeID=123&ProductID=28706

3. Teac FD235HFC291

» ลักษณะของไดว์ฟ Internal
» ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
» ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
» อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
» รับประกัน 1 ปี

ราคา : 265
ร้าน : บ.พรทวี โอเอ จก.
สถานที่ : 161/2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กทม.10500
เบอร์โทร : (02)266-5226
เว็ปไซต์ : -

ที่มาข้อมูล : http://www.buycoms.com/spec.asp?ProductTypeID=123&ProductID=28707

4. Samsung SFD321B/LBL1

» ลักษณะของไดว์ฟ Internal
» ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
» ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
» อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
» รับประกัน 1 ปี

ราคา : 255
ร้าน : บ.พรทวี โอเอ จก.
สถานที่ : 161/2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กทม.10500
เบอร์โทร : (02)266-5226
เว็ปไซต์ : -

ที่มาข้อมูล : http://www.buycoms.com/spec.asp?ProductTypeID=123&ProductID=28711

5.Teac FD235HFC429

» ลักษณะของไดว์ฟ Internal
» ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
» ลักษณะของการเชื่อมต่อ Serial
» อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
» รับประกัน 1 ปี

ราคา : 265
ร้าน : บ.พรทวี โอเอ จก.
สถานที่ : 161/2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กทม.10500
เบอร์โทร : (02)266-5226
เว็ปไซต์ : -

ที่มาข้อมูล : http://www.buycoms.com/spec.asp?ProductTypeID=123&ProductID=28705

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น